Predstavitev

Vrtec Delfino blu Koper– Capodistria je  Javni vzgojno-izobraževalni  zavod/ Ente pubblico di istruzione ed educazione. Naši ustanovitelji so MO Koper in CAN Capodistria. Naša posebnost  je ,da program poteka v italijanskem jeziku. Osnova za izvajanje  programa je  nacionalni dokument ,Kurikulum za vrtce in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih. Imamo 15 oddelkov  v 6 enotah: v Kopru,kjer se nahaja tudi sedež vrtca, v Semedeli, v Bertokih, v Ankaranu in v Hrvatinih. Vrtec Vam je  na razpolago od ponedeljka do petka, od 6.30 do 16.30.

Naša vizija je  ustvariti toplo,prijazno, varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Velik poudarek je na razvijanju italijanskega jezika in širjenju italijanske, istrske kulture. Pri načrtovanju dejavnosti in evalviranju le teh, pa izhajamo vedno iz potreb in razvojne stopnje otroka.

Vizitka:

Vrtec Delfino Blu Koper
Kolarska ulica 8
6000 Koper

Tajništvo:  05 626 25 45
Ravnateljica: 05 626 25 46
E-mail: info@delfino-blu.si